Kancelaria Prawnicza Niedźwiedź

Kancelaria Prawnicza Niedźwiedź jest ukierunkowana na świadczenie kompleksowej obsługi poszkodowanych w ich walce z zakładami ubezpieczeniowymi. Działając w zastępstwie poszkodowanych prowadzimy postępowanie mające na celu uzyskanie pełnego odszkodowania za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.

Gwarancją należytego wykonania czynności przez naszą kancelarię, w imieniu i na rzecz poszkodowanych, jest fakt, iż nasze honorarium związane ze sprawą uregulowane jest nie wcześniej, jak po wypłacie odszkodowania. Co więcej ponosimy w imieniu klientów wszelkie koszty postępowania w tym koszty ewentualnego wpisu do sądu.

Gwarantujemy dyspozycyjność, a także zastępstwo wykwalifikowanych współpracowników – radców prawnych, adwokatów również o stopniu naukowym doktora.
W razie potrzeby możliwa wizyta w domu Klienta.

Działamy na terenie całej Polski.

Zwracając się do nas Klient uzyska:

  • bezpłatne porady i konsultacje dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego
  • profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia

Zawierając z nami umowę i udzielając nam pełnomocnictwa Klient uzyska kompleksową obsługę prawną obejmującą:

  • pomoc w wyjaśnieniu rzeczywistych okoliczności wypadku
  • opracowanie i przygotowanie roszczeń o wypłatę odszkodowania
  • reprezentację przed zakładem ubezpieczeniowym
  • reprezentację przed Sądem, Prokuraturą oraz innymi urzędami

Dzwoń do nas lub podaj swój telefon albo email a na pewno się z Tobą skontaktujemy i udzielimy bezpłatnej wstępnej porady.

Oszacujemy wielkość należnego Ci odszkodowania i pomożemy je wyegzekwować.