Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraźnie sprzeciwia się klauzulom zawartym w umowie, „które jedną ze stron (konsumenta) z góry, w oderwaniu od konkretnych okoliczności, stawiają w gorszym (trudniejszym) położeniu.” ✍️
Sygnatura Akt: I C 2917/17
Kwota uzyskana na rzecz klienta: 11 880 zł 💵