Bez kategorii

­
28 06, 2019

Wyroki w sprawach Frankowiczów przeciwko bankom

28 czerwca 2019|

Tylko w tym tygodniu pojawiło się już pięć wyroków wygranych przez kredytobiorców: W dniu 24.06.2019r. XXV C 266/15, SSO Piotr Bednarczyk. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Bednarczyk w sprawie z powództwa klienta przeciwko GNB dotyczącego rozliczenia kredytów indeksowanych zaciągniętych na inwestycje finansowe Noble Fund i Skandia zamknął rozprawę po 10 posiedzeniach.   [...]

7 06, 2019

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

07 czerwca 2019|

Sąd Najwyższy JEDNOZNACZNIE wskazał, że: mechanizm określania przez bank kursów walut jest oczywiście sprzeczny z dobrymi obyczajami, i rażąco narusza interesy konsumenta - jest zatem nieuczciwy, ustawa anty-spreadowa z 2011 nie ma wpływu na pierwotną abuzywność postanowień o ustalaniu kursów przez banki - SN dystansuje się od wcześniejszego wyroku SN IV CSK 362/14), spłata rat [...]

23 05, 2019

Kolejna nasza wygrana sprawa

23 maja 2019|

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraźnie sprzeciwia się klauzulom zawartym w umowie, „które jedną ze stron (konsumenta) z góry, w oderwaniu od konkretnych okoliczności, stawiają w gorszym (trudniejszym) położeniu.” ✍️ Sygnatura Akt: I C 2917/17 Kwota uzyskana na rzecz klienta: 11 880 zł 💵