Actio Directo do Ubezpieczyciela

Zauważyć trzeba, że większość wypadków (zdarzeń) z zawinionym skutkiem śmiertelnym popełniają sprawcy podlegający ubezpieczeniom obowiązkowym. Pokrzywdzonym przysługuje wówczas actio directa bezpośrednio do ubezpieczyciela, które to oznacza, że bliscy zmarłego mogą domagać się zadośćuczynienia za śmierć od niego. Zgodnie z art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Ubezpieczyciela należy jednak zawiadomić o szkodzie i wezwać do wypłacenia zadośćuczynienia za wypadek, ze względu na bieg terminu przedawnienie i naliczanie odsetek w razie opóźnienia zapłaty, a przede wszystkim w celu wyjaśnienia czy sprawca korzysta z ochrony ubezpieczeniowej ze względu na ewentualne wyczerpanie jej sumy

Powyższe uregulowanie wynika z istoty umowy ubezpieczenia, która polega na przejęciu przez ubezpieczyciela obowiązku zapłaty odszkodowania za śmierć wyrządzonej przez ubezpieczonego, dzięki czemu wierzyciel może dochodzić odszkodowania za wypadek wprost od zakładu ubezpieczeń, z pominięciem sprawcy szkody. Przejęcie to jest, co do zasady, definitywne w tym rozumieniu, że po spełnieniu świadczenia odszkodowawczego ubezpieczyciel nie może domagać się jego zwrotu od ubezpieczonego. Ma więc tu zastosowanie fundamentalna reguła prawa zobowiązań, że spełnione przez dłużnika świadczenie w ramach należytego wykonania ważnej umowy nie podlega zwrotowi.

Poniżej prezentujemy przykładowe wyniki naszej pracy na przestrzeni kilku lat.

Z uwagi na wiążącą nas tajemnicę dane osobowe klientów zostały zakryte.

ŚMIERĆ SYNA

Data wypadku: 2006
Osoba zmarła: SYN
Osoba roszcząca: RODZICE
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 340000 ZŁ

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA

Data wypadku: 2006
Osoba zmarła: MĄŻ, OJCIEC
Osoba roszcząca: ŻONA, DZIECI
Data wyroku: 2011
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 1 MLN ZŁOTYCH

ŚMIERĆ OJCA, BRATA

Data wypadku: 2006
Osoba zmarła: OJCIEC, BRAT
Osoba roszcząca: DZIECI, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2012
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 390000 ZŁ

ŚMIERĆ MĘŻA

Data wypadku: 2011
Osoba zmarła: MĄŻ
Osoba roszcząca: ŻONA
Data wyroku: 2012
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 150000

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA

Data wypadku: 2005
Osoba zmarła: MĄŻ, OJCIEC
Osoba roszcząca: ŻONA, DZIECI
Data wyroku: 2012
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 370000

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA, SYNA

Data wypadku: 2011
Osoba zmarła: MĄŻ, OJCIEC, SYN
Osoba roszcząca: ŻONA, DZIECI, MATKA
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 600000

ŚMIERĆ SYNA, BRATA

Data wypadku: 2011
Osoba zmarła: SYN, BRAT
Osoba roszcząca: RODZICE, BRAT
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 360000

ŚMIERĆ SYNA

Data wypadku: 2007
Osoba zmarła: SYN
Osoba roszcząca: RODZICE
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 180000

ŚMIERĆ ŻONY, MATKI

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła: ŻONA, MATKA
Osoba roszcząca: MĄŻ, CÓRKA
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 240000

ŚMIERĆ OJCA, SYNA

Data wypadku: 2002
Osoba zmarła: OJCIEC, SYN
Osoba roszcząca: SYN, OJCIEC
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 350000

ŚMIERĆ SYNA

Data wypadku: 2006
Osoba zmarła: SYN
Osoba roszcząca: RODZICE
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 180000

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA

Data wypadku: 2006
Osoba zmarła: MĄŻ, OJCIEC
Osoba roszcząca: ŻONA, DZIECI
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 390000

ŚMIERĆ DZIECI

Data wypadku: 2011
Osoba zmarła: DZIECI
Osoba roszcząca: RODZICE, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: PONAD 2 MLN ZŁOTYCH

ŚMIERĆ CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 1999
Osoba zmarła: CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca: MATKA, BRAT
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK, 230000

ŚMIERĆ CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 1999
Osoba zmarła: CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca: RODZICE, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 480000 ZŁ

ŚMIERĆ MATKI ORAZ BRATA

Data wypadku: ŚMIERĆ MATKI ORAZ BRATA
Osoba zmarła: MATKA, BRAT
Osoba roszcząca: CÓRKA, SIOSTRA
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 360000

ŚMIERĆ, MĘŻA, OJCA, SYNA, BRATA

Data wypadku: 2011
Osoba zmarła: MĄŻ, OJCIEC, SYN, BRAT
Osoba roszcząca:
ŻONA, CÓRKA, RODZICE, BRAT
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 800000

ŚMIERĆ, SYNA, BRATA

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła: SYN, BRAT
Osoba roszcząca: RODZICE, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 360000

ŚMIERĆ SYNA, BRATA

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła: SYN, BRAT
Osoba roszcząca: RODZICE, SIOSTRA
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 250000

ŚMIERĆ SYNA, BRATA LAT 14

Data wypadku: 2010
Osoba zmarła: SYN, BRAT
Osoba roszcząca: RODZICE, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK. 500000

USZCZERBEK NA ZDROWIU

Data wypadku: 2010
Osoba zmarła:
Osoba roszcząca: KOBIETA
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 100000

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA

Data wypadku: 1999
Osoba zmarła: MĄŻ, OJCIEC
Osoba roszcząca: ŻONA, DZIECI
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE 180000 PRZY 50% PRZYCZYNIENIA

ŚMIERĆ MATKI

Data wypadku: 2012
Osoba zmarła: MATKA, CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca: DZIECI, RODZICE, SIOSTRA
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE OK 800000

USZCZERBEK NA ZDROWIU

Data wypadku: 2009
Osoba zmarła: NIEWIELKI USZCZERBEK NA ZDROWIU
Osoba roszcząca: POSZKODOWANA
Data wyroku: 2013
Wygrana kwota: ŁĄCZNIE 150000

ŚMIERĆ CÓRKI, MATKI SIOSTRY

Data wypadku: 2012
Osoba zmarła: CÓRKA, MATKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca:
RODZICE, DZIECI, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2014
Wygrana kwota: PONAD 800000 ZŁ PLUS PONAD 200000 Z LIKWIDACJI SZKODY

ŚMIERĆ MATKI, CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 2000
Osoba zmarła: MATKA, CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca:
CÓRKA, MATKA, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 710000

ŚMIERĆ CÓRKI, SIOSTRY, WNUCZKI

Data wypadku: 2008
Osoba zmarła:  CÓRKA, SIOSTRA, WNUCZKA
Osoba roszcząca:
RODZICE, SIOSTRA, DZIADKOWIE
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 410.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 2008
Osoba zmarła:  CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca:
RODZICE, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 656.00,00 ZŁ

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA

Data wypadku: 2000
Osoba zmarła:  MĄŻ, OJCIEC
Osoba roszcząca:
ŻONA, DZIECI
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 368.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA, BRATA

Data wypadku: 2008
Osoba zmarła:  MĄŻ, OJCIEC, BRAT
Osoba roszcząca:
ŻONA, DZIECKO, BRAT
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 225.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła:  CÓRKA, SIOSTRA 
Osoba roszcząca:
RODZICE, SIOSTRA
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 250.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ SYNA, SIOSTRY

Data wypadku: 2002
Osoba zmarła:  SYN, SIOSTRA 
Osoba roszcząca:
RODZICE, SIOSTRA
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 320.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA

Data wypadku: 2006
Osoba zmarła:  MĄŻ, OJCIEC
Osoba roszcząca:
ŻONA, DZIECI
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 260.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ MĘŻA, OJCA, CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła:  MĄŻ, OJCIEC, CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca:
ŻONA, DZIECI. RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 400.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ SYNA, BRATA

Data wypadku: 2012
Osoba zmarła:  SYN, BRAT
Osoba roszcząca:
MATKA, BRAT
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 190.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ ŻONY, MATKI

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła:  ŻONA, MATKA
Osoba roszcząca:
MĄŻ, CÓRKA
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 160.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 1999
Osoba zmarła:  CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca:
RODZICE, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 230.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ CÓRKI, SIOSTRY

Data wypadku: 2004
Osoba zmarła:  CÓRKA, SIOSTRA
Osoba roszcząca:
RODZICE, RODZEŃSTWO
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 270.000,00 ZŁ

ŚMIERĆ CÓRKI

Data wypadku: 2011 ZACZADZENIE W GARAŻU
Osoba zmarła:  CÓRKA
Osoba roszcząca:
OJCIEC
Data wyroku: 2015
Wygrana kwota: 110.000,00 ZŁ