Prowadzona przez nas Kancelaria wyspecjalizowała się w dochodzeniu należności (wierzytelności) zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Windykacja jest zawsze elastyczna i dostosowana do potrzeb oraz możliwości Klienta. Stosowana przez Kancelarię windykacja polega tylko i wyłącznie na podejmowaniu czynności prawnych, które są zgodne z obowiązującym prawem, zatem nigdy nie powoduje zagrożenia jakąkolwiek odpowiedzialnością dla Państwa. Odradzamy samodzielne podejmowanie działań, które często powodują o wiele większą szkodę niż fakt niezaspokojenia wierzytelności. Działania windykacyjne obejmują nie tylko skuteczne odzyskiwanie należności od dłużników, lecz również postępowanie o charakterze prewencyjnym i kontrolnym. Windykacja obejmuje zarówno odzyskiwanie należności na drodze polubownej jaki i sądowej połączonej z komorniczą oraz ustalanie majątku dłużnika i prowadzenie negocjacji.

Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w tego typu postępowaniach, o czym świadczy ilość przeprowadzonych spraw windykacyjnych sięgająca kilkunastu tysięcy. Prowadzone działania windykacyjne charakteryzują się wysoką skutecznością, oczywiście proporcjonalną do okresu jaki upłynął pomiędzy popadnięciem w zwłokę przez dłużnika, a terminem zgłoszenia należności do windykacji, tj. im wcześniej Państwo zgłoszą wierzytelność do windykacji tym pewniejsze jest jej odzyskanie, a jeszcze ważniejsze jest zapobieganie uchylaniu się od zapłaty przez dłużników i ukrywaniu majątku.

Polecamy w związku z powyższym jak najwcześniejsze zgłaszanie się do Kancelarii w celu podejmowania działań zapobiegających wyłudzaniu towarów i usług, niewypłacalności dłużników, uchylaniu się od zapłaty, przekładającej się z kolei na Państwa kondycję finansową (płynność) i przeciwdziałanie popadaniu w ogromne kłopoty finansowe.

Staramy się ograniczać koszty postępowań windykacyjnych, w taki sposób, aby nie wpływało to na skuteczność samej windykacji. Postępowanie windykacyjne prowadzimy w sposób kompleksowy, zapewniając możliwie jak najmniejszy udział z Państwa strony, bez zbędnego zaangażowania czasu i sił niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podejmowane działania pozwolą Państwu na spokojne prowadzenie biznesu.