Zajmujemy się kredytami frankowymi odszkodowaniami windykacją antywindykacją

Odszkodowania

Chcesz otrzymać pełną rekompensatę za poniesione szkody? Wykorzystując naszą wiedzę i 15 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, dołożymy starań, by tak się stało. Przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania odszkodowania, wyręczając Cię w formalnościach i przygotowując niezbędne pisma. Mając po swojej stronie doświadczonego prawnika, nie będziesz czuć się słabszą stroną w sporze z ubezpieczycielem. Unikniesz też wielu błędów, które łatwo popełnić, działając na własną rękę.

Odszkodowania komunikacyjne

Upewnimy się, że ubezpieczyciel pokrył wszystkie szkody – nie tylko koszt naprawy auta.

Odszkodowania medyczne

Pomożemy Ci uzyskać rekompensatę za zaniedbania placówek medycznych.

Wypadek w pracy

Sprawdzimy, czy możesz otrzymać odszkodowanie nie tylko z ZUS-u, ale też od pracodawcy.

Śmierć bliskiej osoby

Pomożemy Ci uzyskać zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie, rentę i zwrot kosztów pogrzebu.

Z naszą pomocą już ponad 300 osób
otrzymało należne im odszkodowanie

Reprezentujemy poszkodowanych przed ubezpieczycielem, sądem, prokuraturą oraz urzędami na każdym etapie sprawy. Niezależnie od tego, czy chcesz sporządzić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zawrzeć ugodę, czy też walczyć o swoje prawa w sądzie – możesz liczyć na wsparcie naszych radców prawnych.

POMOC KANCELARII ODSZKODOWAWCZEJ W LUBLINIE

Jak przebiega proces uzyskiwania odszkodowania?

Wykorzystując naszą wiedzę i 15 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, dbamy, by poszkodowani uzyskali wszystko, co im się należy.

1.

Weryfikacja Twojej sprawy

Kontaktujesz się z nami, opisujesz swoją sprawę, a my sprawdzamy, czy możemy pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania.

2.

Przygotowanie dokumentów i pism

Gromadzimy dokumenty i dowody oraz przygotowujemy pisma w Twojej sprawie – m.in. odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i pozew sądowy.

3.

Reprezentacja przed ubezpieczycielem i sądem

Reprezentujemy Cię w kontaktach z ubezpieczycielem, uczestniczymy w negocjacjach, a także prowadzimy postępowania sądowe.

4.

Dążenie do korzystnego zakończenia sprawy

Obojętnie, czy chcesz zawrzeć korzystną ugodę, odzyskać pieniądze w trybie reklamacji, czy w postępowaniu sądowym – dążymy do osiągnięcia tego celu

JAK POMAGAMY POSZKODOWANYM?

Odszkodowania komunikacyjne

Nie wiesz, czego domagać się w związku z wypadkiem? Ubezpieczyciel nie uznał niektórych roszczeń? A może zaproponowana kwota jest za niska? Upewnimy się, że występujesz o wszystkie należne Ci świadczenia, a odszkodowanie nie zostało niesłusznie zaniżone. Będziemy dążyć do uzyskania kwoty, która pozwoli naprawić wszystkie poniesione przez Ciebie szkody.

JAK POMAGAMY POSZKODOWANYM?

Odszkodowania medyczne

Zaniedbania ze strony lekarzy i personelu mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić Ci pełen powrót do zdrowia. Łącząc wiedzę prawniczą ze znajomością zagadnień medycznych, pomożemy Ci pociągnąć szpital do odpowiedzialności za błąd lekarski i uzyskać należne Ci świadczenia, takie jak zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz renta.
cropped view of worker with broken arm in bandage standing near table in office, compensation concept

JAK POMAGAMY POSZKODOWANYM?

Wypadek przy pracy

Twój pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy, a świadczenie z ZUS-u nie wystarczy na naprawę wszystkich szkód? Masz prawo wystąpić o brakującą kwotę – pokrycie kosztów leczenia, innych wydatków związanych z wypadkiem, a nawet uzyskać rentę i zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

JAK POMAGAMY POSZKODOWANYM?

Śmierć bliskiej osoby

Bliska Ci osoba zmarła w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub z powodu innego zdarzenia? Wprawdzie żadne pieniądze nie cofną czasu. Mogą jednak zapewnić choć częściowe poczucie sprawiedliwości i wsparcie ekonomiczne w tych trudnych chwilach. W Twoim imieniu wystąpimy o pieniężną rekompensatę od osoby odpowiedzialnej za zaistniałą tragedię.

KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA NIEDŹWIEDŹ

Skorzystaj z pomocy kancelarii i uzyskaj maksymalną rekompensatę

Zaniżanie odszkodowań, nieuprawniona odmowa jego wypłaty lub nieuznawanie roszczeń nie należą do rzadkości. Dokładamy starań, by poszkodowani uzyskali należną im rekompensatę, a cała sprawa kosztowała ich jak najmniej nerwów.

24 lata doświadczenia

W zawodzie radcy prawnego umożliwia nam prowadzenie nawet szczególnie skomplikowanych spraw.

15 lat pomocy poszkodowanym

Oznacza doskonałą znajomość przepisów, orzecznictwa i procedur ubezpieczeniowych. A to przekłada się na efekty.

80+ milionów

Poszkodowani otrzymali z nasza pomocą tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Ponad 200 wyroków

Zapadło na korzyść reprezentowanych przez nas poszkodowanych.